Truyền Giảng Phúc Âm

 
 
TỪ TIN DỮ ĐẾN TIN LÀNH (Rô-ma 6:23) - Mục sư Lê Văn Thái -- 08/31/14
 
LỜI MỜI ÂN CẦN (Ma-thi-ơ 11:28) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/23/14
 
Ý NGHĨA CỦA KIẾP NGƯỜI (Sáng Thế Ký 1.26-31) -- Feb 28, 2010
 
BÁNH TRƯỜNG SINH (Giăng 6.30-51) -- CN Oct 4,09
 
TỰ DO THẬT (Giăng 8:31-36)
 
Giăng 14.27 BÌNH AN THẬT
 
Mathio 19.16-26 CON THIEU MOT DIEU
 
Giang 15.12-17 NGUOI BAN THAT
 
 Hai Lối Đi Của Cuộc Đời (Luca 15:11-24)