Sống Đạo

 
THUỞ ĐÓ & GIỜ ĐÂY (Ê-phê-sô 2:11-18) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/10/2016
 
ĐỊA VỊ CAO TRỌNG (Ê-phê-sô 2:19-22) - Mục sư Lê Văn Thái  01/17/2016
 
BƯỚC ĐI TRONG TÌNH YÊU (Ê-phê-sô 5:1-2) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/19/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ THÁNH KHIẾT (Ê-phê-sô 5:3-7) - Mục sư Lê Văn Thái -- 07/26/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG (Ê-phê-sô 5:8-14) - Mục sư Lê Văn Thái -- 08/02/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ KHÔN NGOAN (Ê-phê-sô 5:15-21) - Mục sư Lê Văn Thái -- 08/09/15
 
 
VƯỢT THẮNG THỬ THÁCH (Gia-cơ 1:2-4) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 06/22/14
 
Great Commission Sunday - CHỮ TÂM TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO (Ma-thi-ơ 9:35-38) - MS Lê Văn Thái - - 05/05/13
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ HIỆP MỘT (Ê-phê-sô 4:1-6) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- 09/30/12
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ YÊU THƯƠNG (Ê-phê-sô 5:1-2) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- 09/02/12
 
CHĂM SÓC GIA ĐÌNH (Nhã Ca 8:8-10) - MS Lê Văn Thái -- 07/29/12
 
Chúng Ta Có Gì (I Phi-e-rơ 1:3-9) - Thầy Thái An --  Sep 18, 2011
 
Chúng Ta Là Ai (I Phi-e-rơ 1:1-2) - Thầy Thái An -- Aug 14, 2011
 
Tỉnh Thức (Ma-thi-ơ 25:1-13) - Trại Gia Đình 2011 -- Aug 07, 11 
 
Tài Khoản Trên Trời (Phi-líp 4:14-19) - Thầy Thái An -- July 24,11
 
 Đừng Lo (Ma-thi-ơ 6:25-34) - Mục Sư Lê Văn Thái  (May 22, 11) 
 
  Thấy Chúa (Lu-ca 9:28-36) - Thầy Lê Hoàng Thái An -- May 15, 2011 
   CN Truyền Giáo - SỨ MẠNG TỐI HẬU (Công Vụ 1:8) 
 
  Bình An Tuyệt Đối (Ê-sai 26:1-4) - Mục Sư Spencer Sutherland -- Mar 27, 11 
 
 Ân Điển Diệu Kỳ (Tít 2:11-14) -- March 20, 2011
 
 Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân (Giăng 4:1-42) - CN Chứng Đạo 03/13/11
 
 Gia Đình Gương Mẫu (Lu-ca 2:41-52) -- Jan 23, 2011
 
 
Vâng Phục Chúa (I Các Vua 17)  - MS Phan Thanh Dũng - -- Jan 16, 2011

TÔI ĐƯỢC PHƯỚC (Thi Thiên 146) -- CN 10/10/10
 
Thân Thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:12-31) - Trại Gia Đình 08/01/2010
 
Người Của Đức Chúa Trời (I Các Vua 17:1-24) - MS Phan Minh Tân -- CN 18/7/10
 
Chúa Trên Hết (Cô-lô-se 3:1-4) -- Jul 4, 10
 
Bình An Giữa Cơn Giông Tố (Mác 4:35-41) -- CN 13/06/10
 
Trận Chiến Thuộc Linh (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13) -- CN 06/06/10

Thực Trạng Nhân Loại (Ma-thi-ơ 9:35-38) -- CN Truyền Giáo 05/30/10
 
 Truyền Bá Phúc Âm (I Tes  1:5) - CN Chứng Đạo 3/21/10
 
Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân (Nhã Ca 6:10) -- 2/21/10
 
Vui Mừng Trong Chúa (Phi-líp 4:4-7) -- CN 11/1/2009
 
BÍ QUYẾT SỐNG LÂU (Châm Ngôn 3.1-12) MS Lê Phước Lạc -- Oct 11, 2009
 
Phẩm Hạnh CĐN #2. SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN (Ma-thi-ơ 5.14-16) -- CN 10/4/09
 
Muối Của Đất (Ma-thi-ơ 5:13) -- PHẨM HẠNH CƠ ĐỐC NHÂN #1 - CN 9/12/09
 
Người Công Bình Sống Bời Đức Tin (MS Phan Minh Tân) -- Cn 9/20/09
 
BỨC THƯ SỐNG (II Cô-rinh-tô 3.3) -- CN 8/2/09
 
TẤT CẢ CHO NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU (Ma-thi-ơ 28:16-20)
 
Đỉnh Cao Đức Tin Của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:1-19)
 
Hiệp Nhất Trong Tình Yêu Thương (Cô-lô-se 3.11-14)
 
II Phi 3.8 BAY DIEU CAN DE TANG TRUONG
 
Luca 10.25-37 BA QUAN NIEM SONG
 
Gia-co 4.7 THAI DO DOI VOI MA QUI
 
I Te-sa-lo-ni-ca 1.2-10 - BẮT CHƯỚC - MS Nguyễn Lập Mà
 
 Bí Quyết Sống Vui (Truyền Đạo 3:1-13)
 
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời (Luca 15:11-24)