CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG TUẦN -- WEEKLY MEETING

 
Chúa Nhật
2:00-2:45 pm
 
 
3:00-4:30 pm
Trường Chúa Nhật
(Loạt bài theo thư Ga-la-ti)
 
Thờ Phượng Chúa
(Loạt bài "Ân Phúc Vô Hạn")
Thứ Tư  7:00-8:00 pm 
Nhóm Cầu nguyện - Học Kinh Thánh
(Loạt bài theo sách Sáng Thế Ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình chi tiết -- Church Event Calendar