Loạt bài giảng trong dịp đầu năm mới - New Year series

 
2017
NGÀY MỒNG MỘT THÁNG GIÊNG (Sáng Thế Ký 8) - Mục sư Lê Văn Thái
 

2016
ĐẾN VỚI CHÚA XUÂN (Nhã Ca 2:10-13) - Mục sư Lê Văn Thái
 
VƯƠNG MIỆN CHO NĂM MỚI (Thi Thiên 65) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/03/2016
 
THUỞ ĐÓ & GIỜ ĐÂY (Ê-phê-sô 2:11-18) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/10/2016
 
ĐỊA VỊ CAO TRỌNG (Ê-phê-sô 2:19-22) - Mục sư Lê Văn Thái  01/17/2016
 

2015
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: TÍNH SỔ (Math 25:14-30) - Mục sư Lê Văn Thái -- 12/28/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: THA THỨ (Math 18:21-35) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/04/15
 
MỘT NĂM MỚI BÌNH AN (Giăng 14:27) - Mục sư Lê Văn Thái
 

2014

 
 
 NĂM MỚI - RƯỢU MỚI BẦU DA MỚI (Ma-thi-ơ 9:14-17) - Mục sư Lê Văn Thái -- 02/02/14
 
 

 
2013
 
TỐNG CỰU NGHINH TÂN (II Cô-rinh-tô 5:14-17) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/30/12
 
MỘT NĂM MỚI BÌNH AN (Thi Thiên 91) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 01/06/13
 

 
2012
 
NGÀY MỒNG MỘT THÁNG GIÊNG (Sáng 8:13, Xuất 40:2, Exơra 7:9) - Mục Sư Lê Văn Thái -- CN 01/01/12
 
MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST (Giăng 1:35-42) - Truyền Đạo Thái An -- Jan 08, 2012
 
NIỀM VUI MỚI (Giăng 2:1-10) - MS Lê Văn Thái -- Jan 22, 2012
 

 
2011
 
 
Năm Mới Hành Trình Mới (Ê-xơ-ra 7:6-10) - Mục Sư Lê Văn Thái -- Jan 02, 2011
Tấn Tới Trong Năm Mới (II Phi-e-rơ 1:3-9) -- Jan 30,2011
Xuân Vĩnh Cửu (Khải Huyền 22:1-5, 14-15) -- Feb 06,11
 

 
2010
 
Tính Sổ Cuối Năm (Ma-thi-ơ 25:14-30) -- Dec 27, 2009
Năm Mới - Đền Thờ Mới (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:1-8) -- Jan 03, 2010 
Năm Mới - Tư Duy Mới (II Các Vua 5:1-27) -- Jan 10, 2010
Mùa Xuân Của Tình Yêu (Nhã Ca 2:10-13) - Feb 14, 2010
 
 

 
 
2009
 
  
Ước Nguyện Đầu Năm (Thi Thiên 90:12-17) 
Ước Nguyện Chính Đáng (I Sử Ký 4:9-10) 
Thi Thiên 90:1-12  Đời Người 
 
 

 
2008
 
 
1. Giosue 1.1-9 MOT KHOI DAU MOI 
2. Esai 40.30-31 SUC MOI 
3. Sang 15.1-6 CACH NHIN MOI 
4. II Cor 5.17-21 CON NGUOI MOI 
 

5. I Epheso 1.3-14 PHUOC 
6. XUÂN BỐN MÙA (E-sai 60.19-20) - MS Nguyễn Lập Mà 
7. BÍ QUYẾT ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC (NGŨ PHƯỚC LÂM MÔN) Châm Ngôn 3.1-12 -- MS  Lê Thế Đinh 
8. ĐỔI MỚI NGÀY CÀNG HƠN (II Cor 4.16-18) - MS Spencer Sutherland