Loạt bài giảng theo sách Khải Huyền

Khải Huyền 1 - MẠC KHẢI

Khải Huyền 2.1-7 - TÌNH YÊU BAN ĐẦU

Khải Huyền 2.8-11 - TRUNG TÍN

Khải Huyền 2.12-17 - ĐỒNG HÓA VỚI THẾ GIAN

Khải Huyền 2.18-29 - CHÚA BIẾT

Khải Huyền 3.1-6 - THỨC TỈNH

#7. Khải Huyền 3:7-13  CÁNH CỬA PHÚC ÂM

Khải Huyền 3:14-22 THÔNG ĐIỆP CHO HỘI THÁNH NGÀY NAY

Khải Huyền 4:1-11 NGÔI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Khải Huyền 5:1-14 CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bức Tranh Tứ Mã (Khải Huyền 6:1-8)

Các Thánh Tử Đạo (Khải Huyền 6:9-11) -- 02/20/11

Nỗi Kinh Hoàng Trong Thời Mạt Thế (Khải Huyền 6:12-17) -- Feb 27, 2011

Nguoi Duoc Cuu (Khải Huyền 7:1-17) -- March 06, 2011

Nửa Giờ Yên Lặng Trên Thiên Đàng (Khải Huyền 8:1-5) -- Apr 03, 2011

Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Khải Huyền 8:5-13) -- Apr 10, 2011

 

Tùy chọn/Option: Xem hoặc nghe tại VietChristian / Watch or listen at VietChristian