Loạt bài giảng mùa lễ Giáng Sinh - Christmas series

 

 

2016

 
Advent 1 NIỀM HY VỌNG TỪ GIA PHỔ (Ma-thi-ơ 1:1-17) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Advent 2 BÌNH AN TRONG TÍN THÁC (Ma-thi-ơ 1:18-25) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Advent 3 NIỀM VUI CỨU RỖI (Ê-sai 61) - Mục sư Lê Văn Thái
 
coming soon
ĐẤNG CỨU THẾ (Sáng Thế Ký 3:6-15; Lu-ca 2:10-11) - Mục sư Lê Văn Thái
 
 

2015

 
Advent #1 NIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA CỨU THẾ (Sáng Thế Ký 3:6-15) - Mục sư Lê Văn Thái -- 11/29/15
 
Advent #2 ĐỨC TIN NƠI CHÚA CỨU THẾ (Ma-thi-ơ 2:1-12) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Advent #3 NIỀM VUI TRONG CHÚA CỨU THẾ (Ê-sai 55:1-13) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Advent #4 TÌNH YÊU TRONG CHÚA CỨU THẾ (Giăng 15:9-13) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Lễ Giáng Sinh 2015 - KHI CHÚA VÁO ĐỜI (Lu-ca 2:1-14) - Mục sư Lê Văn Thái
 
CÂU CHUYỆN SAU GIÁNG SINH (Ma-thi-ơ 2:13-23) - Mục sư Lê Văn Thái
 

2014

 
Tặng Phẩm Từ Trời #1: ĐẤNG MƯU LUẬN LẠ LÙNG (Ê-sai 9:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 11/30/14
 
Tặng Phẩm Từ Trời #2: ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG (Ê-sai 9:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/07/14
 
Tặng Phẩm Từ Trời #3: CHA ĐỜI ĐỜI (Ê-sai 9:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/14/14
 
Tặng Phẩm Từ Trời #4: CHÚA BÌNH AN (Ê-sai 9:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/21/14
 
Lễ Giáng Sinh - TẶNG PHẨM TUYỆT VỜI (Ê-sai 9:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/24/14
 
 

2013

 
MÙA HY VỌNG (Ê-sai 9:1,5) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/01/13
 
Advent 2. MÙA AN BÌNH (Lu-ca 2:14) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/08/13
 
Advent 3. MÙA VUI MỪNG (Lu-ca 1:39-49) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/15/13
 
Advent 4. MÙA YÊU THƯƠNG (I Giăng 4:19-21) - Mục Sư Lê Văn Thái
 
 Lễ Giáng Sinh - CỨU CHÚA ĐÃ ĐẾN (I Ti-mô-thê 1:15) - Mục Sư Lê Văn Thái
 
 

2012

HOPE
Advent1 - ÁNH SAO HY VỌNG (Ma-thi-ơ 2:1-16) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/02/12
 
PEACE
Advent 2. NGUỒN BÌNH AN (Ê-sai 9:5) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/09/12
 
JOY
Advent 3. NIỀM VUI BẤT TẬN (Ê-sai 61:1-3) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 12/16/12
 
Christmas
MÓN QUÀ VÔ GIÁ (Giăng 3:16) - Mục Sư Lê Văn Thái - Christmas 2012
 
LOVE
Advent 4. TÌNH YÊU THƯƠNG (Giăng 3:16) - Mục Sư Lê Thế Đinh -- 12/23/12
 
 

2011

Loạt bài NGÔI LỜI -1.  LỜI HẰNG SỐNG (Giăng 1:1-5) - MS Lê Văn Thái -- Nov 27,11

Loạt bài NGÔI LỜI -2.  LỜI SỰ SÁNG (Giăng 1:6-13) - MS Lê Văn Thái -- Dec 04, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -3.  LỜI NHẬP THỂ (Giăng 1:14-18) - TĐ Lê Hoàng Thái An -- Dec 11, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -4.  LỜI CỨU CHUỘC (Giăng 1:19-34) - MS Lê Văn Thái -- Dec 18, 11
 
 
Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2011 - TIẾP ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH (Lu-ca 2:25-32) -- MS Tôn Thất Bình - Thomas Stebbins -- 12/21/11
 
EM-MA-NU-ÊN (Ma-thi-ơ 1:23) -- Mục Sư Lê Văn Thái -- Dec 25, 2011
EM-MA-NU-ÊN (Ma-thi-ơ 1:23) -- Mục Sư Lê Văn Thái -- Dec. 25, 2011
 

2010 

 
Ánh Sáng Cho Trần Gian (Ê-sai 9:1-6) -- Dec 05, 2010
 
 Bài Ngợi Ca Diệu Kỳ (Lu-ca 1:46-55) -- Dec 12, 2010
 
Bài Ca Khải Tượng (Lu-ca 1:67-79) -- Dec 12, 2010
 
GIÁNG SINH 2010 - Đêm Huyền Diệu (Lu-ca 2:1-20);
 
Bài Ca Sau Giáng Sinh (Lu-ca 2:25-32)
 

 

2009

Đưa Chúa Vào Đời (Lu-ca 1:26-38) -- Dec 06, 2009

Tìm Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 2:1-12) -- Dec 13, 2009

 ĐỨC TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂN (Lu-ca 2:8-20)  -- Dec 20, 2009

CHRISTMAS 2009 - TÌNH YÊU GIÁNG THẾ (I Giăng 4.7-10, 14-16)  - 12/23/2009

 

2008

Sáng Thế Ký 3.1-15 ĐẤNG CỨU THẾ -- 7/12/08

Ma-thi-ơ 1:1-17 GIA PHỔ CHÚA GIÊ-XU -- 14/12/08

Mừng Chúa Giáng Sinh - TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN - Niềm Vui Lớn -- 24/12/08

Lu-ca 2:1-7 MÁNG CỎ -- 21/12/08

Sau Những Ngày Tháng Huy Hoàng (Ma-thi-ơ 2:13-23) -- 28/12/08