Tập Hát Với Dâng Lời Suy Tôn

     
  File Name Size(KB) Modified
Download 01. Tôn Cao Danh Chúa.WMV 4796 2/26/2008 2:29:00 AM
Download 02. Chúc Tán Danh Ngài.WMV 6636 2/26/2008 2:39:36 AM
Download 03. Chúa Đáng Ngợi.WMV 4216 2/26/2008 2:48:10 AM
Download 04. Khát Khao Dòng Nước.WMV 2581 2/29/2008 12:14:27 AM
Download 05. Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài.WMV 3364 2/29/2008 12:19:14 AM
Download 06. Dâng Lời Suy Tôn.WMV 3520 2/29/2008 12:42:20 AM
Download 07. Cùng Chúc Tôn Ngài.WMV 4534 2/29/2008 12:47:35 AM
Download 08. Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu.WMV 4510 2/29/2008 12:53:27 AM
Download 09. Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Ơn.WMV 3573 2/29/2008 12:57:45 AM
Download 10. Hát Vì Giê-Xu.WMV 4137 2/29/2008 1:02:22 AM
Download 11. Dâng Lời Tán Dương.WMV 4347 2/29/2008 3:29:53 AM
Download 12. Nhưng Trước Hết....WMV 6136 2/29/2008 3:36:55 AM
Download 13. Lời Nguyện Kính Yêu.WMV 5125 2/29/2008 3:42:25 AM
Download 14. Xin Cám Ơn Ngài.WMV 5156 2/29/2008 3:49:22 AM
Download 15. Vào Những Giây Phút Nầy.WMV 3632 2/29/2008 3:53:55 AM
Download 16. Chúa Chí Thánh.WMV 4376 2/29/2008 3:58:39 AM
Download 17. Cảm Tạ Chúa.WMV 6514 2/29/2008 4:16:47 AM
Download 18. Tạ Ơn Chúa.WMV 4027 2/29/2008 4:22:42 AM
Download 19. Hát Khen Giê-Xu.WMV 2616 2/29/2008 4:26:22 AM
Download 20. Ca Khen Cha.WMV 5398 2/29/2008 4:33:40 AM
Download 21. Hô-Sa-Na.WMV 4053 3/3/2008 3:49:01 AM
Download 22. Cùng Chúc Tôn Chúa.WMV 4675 3/3/2008 3:54:58 AM
Download 23. Lạy Cha Yêu Thương.WMV 4919 3/3/2008 4:27:22 AM
Download 24. Tình Yêu Bền Vững.WMV 2717 3/3/2008 5:23:46 AM
Download 25. Cung Kính Tôn Vinh.WMV 3476 3/3/2008 12:33:47 PM
Download 26. Lời Chúa.WMV 6096 3/3/2008 1:18:03 PM
Download 27. Hãy Hát Lên.WMV 2387 3/3/2008 1:20:51 PM
Download 28. Thành Kính Ca Ngợi.WMV 5405 3/3/2008 2:01:50 PM
Download 29. Chúc Tôn Chúa.WMV 2451 3/3/2008 2:06:49 PM
Download 30. Cha Yêu Thương.WMV 7264 3/3/2008 3:02:38 PM
Download 31. Nhã Ca 1 - 4.WMV 4462 3/8/2008 1:35:17 AM
Download 32. Chạm Lòng Con Chúa Ơi.WMV 6005 3/8/2008 1:40:15 AM
Download 33. Đến Cùng Cha.WMV 3788 3/8/2008 1:43:25 AM
Download 34. Lòng Con Tôn Kính Cha.WMV 2607 3/8/2008 1:45:57 AM
Download 35. Giê Xu, Nguyện Mến Yêu Ngài.WMV 5697 3/8/2008 1:51:06 AM
Download 36. Như Ý Cha.WMV 4442 3/8/2008 1:55:03 AM
Download 37. Ngợi Khen Danh Cha Thánh.WMV 7479 3/8/2008 2:02:13 AM
Download 38. Cứu Người Tuyệt Vọng.WMV 4852 3/8/2008 2:07:00 AM
Download 39. Chúa Trị Vì.WMV 3376 3/8/2008 2:10:48 AM
Download 40. Yêu Ta Chăng.WMV 4689 3/8/2008 2:15:45 AM
Download 41. Sự Kỳ Diệu.WMV 3989 4/12/2008 3:04:06 AM
Download 42. Xin Chúa Quản Cai.WMV 2546 4/12/2008 3:06:33 AM
Download 43. Thánhh Chúa Siêu Việt.WMV 10948 4/12/2008 3:19:00 AM
Download 44. Nguyện Theo Chúa.WMV 8415 4/12/2008 3:28:38 AM
Download 45. Ngài Là Thiên Chúa.WMV 4559 4/12/2008 3:32:33 AM
Download 46. Sáng Danh Chúa.WMV 3301 4/22/2008 11:30:12 AM
Download 47. Tôn Thờ Ba Ngôi.WMV 3690 4/22/2008 11:32:54 AM
Download 48. Xin Làm Sạch Con.WMV 3397 4/22/2008 11:35:19 AM
Download 49. Chúa Biết Lòng Con.WMV 4833 4/22/2008 11:39:22 AM
Download 50. Dâng Chúa.WMV 3800 4/22/2008 11:42:01 AM
Download 51. Nhìn Lên Cha Thánh.WMV 8302 5/10/2008 2:55:02 AM
Download 52. Ha Lê Lu Gia - Tôn Cao Chúa.WMV 3362 5/10/2008 2:57:29 AM
Download 53. Vì Giê Xu Sống.WMV 4679 5/10/2008 3:02:02 AM
Download 54. Ngài Thật Tốt Thay.WMV 3700 5/10/2008 3:05:13 AM
Download 55. Tình Chúa Vĩnh Hằng.WMV 7496 5/10/2008 3:11:12 AM
Download 56. Tôi Sẽ Ngợi Ca.WMV 4374 6/23/2008 3:31:15 PM
Download 57. Mau Đến Tôn Thờ.WMV 2886 6/23/2008 3:37:22 PM
Download 58. Chúa Ôi! Con Yêu Ngài.WMV 3754 6/23/2008 3:42:20 PM
Download 59. Vui Bước Vào Nhà Chúa.WMV 4101 6/23/2008 3:45:45 PM
Download 60. Dâng Chúa Đời Con.WMV 5266 6/23/2008 3:53:53 PM
Download 61. Giê Xu Quyền Năng.WMV 5060 6/24/2008 9:52:19 PM
Download 62. Thi-Thiên 17 câu 8.WMV 2580 6/24/2008 9:56:12 PM
Download 63. Theo Chúa.WMV 4857 6/24/2008 9:59:22 PM
Download 64. Biết Ngài Là Chúa.WMV 3259 6/24/2008 10:01:48 PM
Download 65. Toàn Năng Thay Chúa.WMV 5585 6/24/2008 10:05:38 PM
Download 66. Tạo Nên Trong Con Trái Tim.WMV 4568 6/25/2008 11:35:42 AM
Download 67. Bài Ca Ngợi Chúa.WMV 5589 6/25/2008 11:41:26 AM
Download 68. Chúa Vẫn Yêu Thương.WMV 5383 6/25/2008 1:10:56 PM
Download 69. Cha Nhân Ái.WMV 5132 6/25/2008 1:15:59 PM
Download 70. Chúa Là Tốt Lành.WMV 3779 6/25/2008 1:19:16 PM
Download 71. Hãy Ðến Với Ngài.WMV 3128 6/26/2008 3:07:22 AM
Download 72. Ánh Sáng Tình Yêu.WMV 3342 6/26/2008 3:13:04 AM
Download 73. Quà Tình Yêu.WMV 2487 6/26/2008 3:15:03 AM
Download 74. Thi-Thiên 86.WMV 4419 6/26/2008 3:18:09 AM
Download 75. Tâm Nguyện.WMV 4053 6/26/2008 3:20:59 AM
75 object(s)