"BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG" -- Loạt bài giảng theo Ma-thi-ơ 6:9-13

 
Loạt bài theo Ma-thi-ơ 6:9-13 -- BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

 
 
CHA THIÊN THƯỢNG (Ma-thi-ơ 6:9a) -- Mục Sư Lê Văn Thái -- Father's day Jun 19, 11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #2 - DANH CHA (Ma-thi-ơ 6:9b)
 
Bài Cầu Nguyện Chung #3 - NƯỚC CHA (Ma-thi-ơ 6:10a)
 
Bài Cầu Nguyện Chung #4 - Ý CHA (Ma-thi-ơ 6:10b) -- Aug 14,11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #5 - LƯƠNG THỰC MỖI NGÀY (Ma-thi-ơ 6:11) -- Aug 28,11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #6. THA THỨ (Ma-thi-ơ 6:12) - MS Lê Văn Thái - 9/11/11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #7. SỰ CÁM DỖ VÀ ĐIỀU ÁC  (Ma-thi-ơ 6:13a) - MS Lê Văn Thái - 9/25/11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #8. LỜI KẾT (Ma-thi-ơ 6:13B) - MS Lê Văn Thái - 10/2/11
 

 
Bài Cầu Nguyện Chung #9. HÃY CẦU NHƯ VẦY (Ma-thi-ơ 6:9-13) - MS Lê Văn Thái - 10/9/11