LỜI GIỚI THIỆU


 
Kính thưa quý đồng hương và tín hữu,
* Quý vị muốn tìm mội Hội Thánh thờ phượng Chúa theo đúng Tín lý Thánh Kinh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã có 100 năm qua
* Quý vị muốn góp một phần ân tứ của mình để cùng hầu việc và mở mang Vương quốc của Đức Chúa Trời
* Quý vị thấy thích hợp với giờ giấc sinh hoạt cuối tuần của quý vị
 

Kính mời quý vị hãy đến với
 
HỘI THÁNH TIN LÀNH LIÊN HIỆP SAN DIEGO
 
(PACIFIC BEACH CŨ)
 
Design for 2010 Sport Fest 

Vào mỗi Chúa Nhật cuối tháng, tại Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego 
có chương trình nhóm đặc biệt hầu giới thiệu về Tin Lành
đến quí đồng hương Việt Nam.
Hội Thánh sẽ rất vui mừng được đón tiếp quý vị
              
Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego là nơi quí vị có thể tìm thấy
tình đồng hương và tình yêu thương đậm đà giữa cộng đồng con dân Chúa.
 
 
 

 

Our Location

 
3441 Clairemont Mesa Boulevard, San Diego, CA 92117