Loạt bài giảng theo Tin Lành Giăng - The Gospel of John series

 

Loạt bài NGÔI LỜI -1.  LỜI HẰNG SỐNG (Giăng 1:1-5) - MS Lê Văn Thái -- Nov 27,11

Loạt bài NGÔI LỜI -2.  LỜI SỰ SÁNG (Giăng 1:6-13) - MS Lê Văn Thái -- Dec 04, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -3.  LỜI NHẬP THỂ (Giăng 1:14-18) - TĐ Lê Hoàng Thái An -- Dec 11, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -4.  LỜI CỨU CHUỘC (Giăng 1:19-34) - MS Lê Văn Thái -- Dec 18, 11

 

MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST (Giăng 1:35-42) - Truyền Đạo Thái An -- Jan 08, 2012

Từ Chê Bai Đến Đầu Phục (Giăng 1:43-51) -- MS Lê Văn Thái -- Jan 15, 2012

NIỀM VUI MỚI (Giăng 2:1-10) - MS Lê Văn Thái -- Jan 22, 2012
 
LÒNG SỐT SẮNG VỀ NHÀ CHÚA (Giăng 2:12-17) - MS Lê Văn Thái -- Jan 29, 2012
 
Dấu Lạ Quan Trọng Nhất (Giăng 2:18-25) - MS Lê Văn Thái -- Feb 5, 2012
 
Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Giăng 1:1-15) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- Feb, 19, 12
 
Tình Yêu "Bốn Không" (Giăng 3:16) - MS Lê Văn Thái -- 02/26/12
 
YÊU THƯƠNG & KẾT ÁN (Giăng 3:17-21) - MS Lê Văn Thái -- 03/04/12
 
Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Giăng 3:22-30) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- 03/11/12
 
QUYẾT ĐỊNH SINH TỬ (Giăng 3:31-36) - MS Lê Văn Thái -- Mar, 18, 2012
 

ĐẾN VỚI TỘI NHÂN (Giăng 4:1-9) - MS Lê Văn Thái -- Mar 25, 2012

NƯỚC SỐNG (Giăng 4:10-15) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- Apr 15, 2012
 
THỜ PHƯỢNG THẬT (Giăng 4:16-26) - MS Lê Văn Thái -- Apr 22, 12
 
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN (Giăng 4:27-42) - MS Lê Văn Thái -- Chúa Nhật Truyền Giáo - Commision Sunday 4/29/12
 
HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN (Giăng 4:43-54) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- 05/20/12
 
NHỜ ĐÂU ĐƯỢC CHỮA LÀNH (Giăng 5:1-9) - MS Lê Văn Thái -- June 24, 12
 
NGÀY SA-BÁT (Giăng 5:10-18) - MS Lê Văn Thái -- 07/15/12
 
#22. LỜI XÁC NHẬN PHI THƯỜNG (Giăng 5:19-30) - MS Lê Văn Thái -- 07/22/12
 
#23. TẠI SAO CHÚNG TA TIN (Giăng 5:31-40) - Truyền Đạo Lê Hoàng Thái An -- 08/05/12
 
#24. VÌ SAO HỌ KHÔNG TIN (Giăng 5:40-47) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 8/12/12
 
#25. TRƯỚC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG (Giăng 6:1-15) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 08/19/12
 
#26. GIÔNG TỐ (Giăng 6:16-21) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 08/26/12
 
#27. LÝ DO TÌM CHÚA (Giăng 6:22-29) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/09/12
 
#28. BÁNH HẰNG SỐNG (Giăng 6:30-65) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/16/12
 
#29. BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI (Giăng 6:66-71) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/23/12
 
#30. MỘT THỜI HAY ĐỜI ĐỜI (Giăng 7:1-9) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/14/12
 
#31. NGÀI LÀ AI (Giăng 7:10-36, 40-53) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/14/12
 
#32. SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG (Giăng 7:37-39) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/21/12
 
#33. NÉM ĐÁ HAY KHÔNG NÉM ĐÁ (Giăng 8:1-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 11/04/12
 
#34. NGUỒN SÁNG CHO ĐỜI (Giăng 8:12) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 11/25/12
 
Loạt bài theo TL Giăng #35. KHẢ TÍN HAY KHÔNG KHẢ TÍN (Giăng 8:13-20) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 01/27/13
 
#36. SỐNG TRONG VINH QUANG HAY CHẾT TRONG TỘI LỖI (Giăng 8:21-30) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/03/13
 
#37. TỰ DO HAY NÔ LỆ (Giăng 8:31-36) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/17/13
 
#38. CHA NÀO CON NẤY (Giăng 8:37-47) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/24/13
 
#39. THOÁT KHỎI SỰ CHẾT (Giăng 8:48-59) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/03/13
 
#40. KẺ MÙ THÌ SÁNG (Giăng 9:1-41) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/10/13
 
#41. KẺ SÁNG THÌ MÙ (Giăng 9:1-41) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/17/13
 
#42. NGƯỜI CHĂN & CHIÊN (Giăng 10:1-6) - Mục Sư Lê Văn Thái  -- 04/07/13
 
#43. CỬA CỦA CHIÊN (Giăng 10:7-10) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/14/13
 
#44. NGƯỜI CHĂN HIỀN LÀNH (Giăng 10:11-21) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/21/13
 
#45. CON ĐỨC CHÚA TRỜI (Giăng 10:22-42) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/28/13
 
#46. CHÚA GIÊ-XU CỦA THÌ HIỆN TẠI (Giăng 11:1-46) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 05/26/13
 
#47. TÂM ĐỊA KẺ ÁC (Giăng 11:47-57) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 06/02/13
 
#48. TÂM TÌNH HIẾN DÂNG (Giăng 12:1-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 06/09/13
 
#49. VUA NGƯƠI ĐẾN (Giăng 12:12-19) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 06/23/13
 
#50. ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG (Giăng 12:20-26) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 07/14/13
 
#51. THẬP TỰ HIỂN VINH (Giăng 12:27-36) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 07/21/13
 
#52. VÔ TÍN (Giăng 12:37-50) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 07/28/13
 
#53. BÀI GIẢNG SỐNG CHO MÔN ĐỆ (Giăng 13:1-17) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 8/18/13
 
#54. ĐI VÀO BÓNG ĐÊM (Giăng 13:18-30) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 08/25/13
 
#55. DẤU HIỆU MÔN ĐỆ THẬT (Giăng 13:31-38) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/01/13
 
#56. NHÀ CHA (Giăng 14:1-3) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/08/13
 
#57. ĐƯỜNG VỀ CÙNG CHA (Giăng 14:4-6) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/15/13
 
#58. BIẾT CHA (Giăng 14:7-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 09/22/13
 
#59. NHÂN DANH CHÚA (Giăng 14:12-15) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/06/13
 
#60. KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN (Giăng 14:16-26) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/13/13
 
#61. BÌNH AN TRONG NGHỊCH CẢNH (Giăng 14:27-31) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 10/27/13
 
#62-68. SỨ VỤ CỦA TÍN NHÂN (Giăng 15:1-27) - Mục Sư Lê Văn Thái
 
#69. CÔNG VỤ CỦA ĐỨC THÁNH LINH (Giăng 16:1-15) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 01/12/14
 
 #70. TỪ BUỒN ĐAU ĐẾN VUI MỪNG (Giăng 16:16-33) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/09/14
 
#71-72. HOÀN TẤT VIỆC CHA GIAO (Giăng 17:1-5) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 02/16/14
 
#73-76. CON SAI HỌ VÀO ĐỜI (Giăng 17:6-19) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/02/14
 
 #77-78. LỜI CẦU NGUYỆN XUYÊN SUỐT THỜI GIAN (Giăng 17:20-26) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/09/14
 
#79. UỐNG CHÉN CHA TRAO (Giăng 18:1-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/16/13
 
BẰNG CHỨNG CỦA TÌNH YÊU (Rô-ma 5:6-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/30/14
 
#80. NGƯỜI ĐÃ BỊ KHINH RẺ VÀ CHỐI BỎ (Giăng 18:12-27) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/06/14
 
#80. TIẾNG GỌI CỦA CHÂN LÝ (Giăng 18:28-19:16) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/13/14
 
Giăng #82. SỨC SỐNG PHỤC SINH (Giăng 20:1-18) - Mục sư Lê Văn Thái -- Phục Sinh 04/20/14
 
#83. BÌNH AN CHO CÁC NGƯƠI (Giăng 20:19-23) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/27/14
 
#84. CHỚ CỨNG LÒNG SONG HÃY TIN (Giăng 20:24-30) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/04/14
 
#85. TỪ THẤT BẠI ĐẾN THÀNH CÔNG (Giăng 21:1-14) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/18/14
 
#86.TAN VỠ ĐỂ HỒI PHỤC (Giăng 21:15-25) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/25/14