Loạt bài giảng mùa lễ Thương Khó - Phục Sinh

2016

 
Lễ Lá. MÔN ĐỒ TỐT (Mathiơ 21:1-11) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Lễ Thương Khó. NHÌN LÊN THẬP TỰ (Giăng 3:14-16) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Lễ Phục Sinh. SỨ ĐIỆP PHỤC SINH (Mathiơ 28:5-7) - Mục sư Lê Văn Thái
 

2015

 
 Lễ Lá: NGHINH ĐÓN CHÚA (Mác 11:1-10) - Mục sư Lê Văn Thái -- 03/29/2015
 
LỄ THƯƠNG KHÓ: BẰNG CHỨNG TỐI HẬU CỦA TÌNH YÊU (Rô-ma 5:6-11) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/01/2015
 
MỪNG CHÚA PHỤC SINH: NHẬN BIẾT CHÚA SỐNG (Lu-ca 24:13-35) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/05/2015
 

 


 

2014

 

#79. UỐNG CHÉN CHA TRAO (Giăng 18:1-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/16/13
 
BẰNG CHỨNG CỦA TÌNH YÊU (Rô-ma 5:6-11) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/30/14
 
#80. NGƯỜI ĐÃ BỊ KHINH RẺ VÀ CHỐI BỎ (Giăng 18:12-27) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/06/14
 
#80. TIẾNG GỌI CỦA CHÂN LÝ (Giăng 18:28-19:16) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 04/13/14
 
Lễ Thương Khó 2014 - BA CÂY THẬP TỰ (Lu-ca 23:33-43) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Giăng #82. SỨC SỐNG PHỤC SINH (Giăng 20:1-18) - Mục sư Lê Văn Thái -- Phục Sinh 04/20/14
 
#83. BÌNH AN CHO CÁC NGƯƠI (Giăng 20:19-23) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/27/14
 
#84. CHỚ CỨNG LÒNG SONG HÃY TIN (Giăng 20:24-30) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/04/14
 
#85. TỪ THẤT BẠI ĐẾN THÀNH CÔNG (Giăng 21:1-14) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/18/14
 
<#86.TAN VỠ ĐỂ HỒI PHỤC (Giăng 21:15-25) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/25/14
 

 
2013
 
#49. VUA NGƯƠI ĐẾN (Giăng 12:12-19) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 06/23/13
 
TUẦN THÁNH (Mác 11-15) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/24/13
 
Lễ Thương Khó -- GHẾT-SÊ-MA-NÊ (Ma-thi-ơ 26:36-56) -- Mục Sư Lê Văn Thái -- 03/29/13
 
Lễ Phục Sinh -- NẾU CHÚA KHÔNG SỐNG LẠI (I Cô-rinh-tô 15:17-19) - MS Lê Văn Thái -- 03/31/13
 

 

2012

 
SAO NGƯƠI KHÓC (Giăng 20:1-18) - MS Lê Văn Thái -- Easter Sunday 4/8/12
 
ĐẤNG CỨU CHUỘC (Khải Huyền 1:6) - Lễ Thương Khó 4/4/12
 
LỪA CON (Ma-thi-ơ 21:1-9) - MS Lê Văn Thái -- Palm Sunday 4/1/12
 

 

2011

 
Mừng Chúa Phục Sinh - CHÚA SỐNG LẠI (Lu-ca 24:46-48) - MS Lê Phước Lạc -- CN 4/24/11
 
Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Chịu Thống Khổ 2011 - VÌ AI (Ê-sai 53:5) - MSQN Lê Văn Thái
 
Vua Ngự Giá (Lu-ca 19:28-44) - Palm Sunday 4/17/11 (Thầy Thái An)

 


 

2010

TA LÀ ĐẤNG SỐNG (Khải Huyền 1.12-18) MS Nguyễn M Hải ---  Mừng Chúa Phục Sinh - 4/4/2010

 GÔ-GÔ-THA (Lu-ca 23.33-49) - Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thống Khổ 2010  -- 4/2/10 

ĐOÀN NGƯỜI NGHINH ĐÓN CHÚA  (Giăng 12.12-19) -- CN 3/21/10

 ĐẤNG YÊU THƯƠNG (Nhã Ca 4:6) -- Mar 07, 2010


 

2009

Kỷ NIệm Chúa Sống Lại -- 4/12/09

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thống Khổ

Lu-ca 19.28-40 ĐÁ SẼ KÊU LÊN -- 4/5/09


2008

 Ngươi Yêu Ta Chăng? (Giăng 21:15-19) -- 4/13/08
 
Tôi Đi Đánh Cá (Giăng 21:1-14) -- 4/6/08
 
Từ Hoài Nghi Đến Xác Tín (Giăng 20:24-29) -- 3/30/08
 
Nhận Biết Chúa Phục Sinh (Lu-ca 24:13-35) -- 3/23/08)
 

11. Luca 19.29-40 CUNG CHUA DANG QUANG _Palm Sunday 2008