TẠ ƠN CHÚA - Tịnh Quang

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

11/25/2013 3:47:08 AM
Gravatar
Total Posts 27

TẠ ƠN CHÚA - Tịnh Quang

Bài thơ TẠ ƠN CHÚA !
 
Con cúi mình Kính Lạy Chúa Ba Ngôi
Con vinh danh Thiên Chúa trên Cõi Trời
Bởi tình thương Cứu Rỗi nhờ Ơn Chúa
Bởi Hồng Ân Thiên Thượng tỏa sáng ngời.
 
Trước Mặt Chúa, chúng con cùng Hiệp Một
Trước Thiên Đàng, chúng con vững Đức Tin
Học Thánh Kinh, chúng con nguyện làm tốt
Theo Lời Ngài, chúng con được hiển vinh.
 
Xin Tạ Ơn Thiên Chúa với Thánh Linh
Cho chúng con Phước Hạnh với An Bình
Xin Tạ Ơn Mục Sư và Hội Thánh
Đã cho con Nồng Ấm với Tin Lành.
 
Hôm nay đây, trước Hồng Ân Thiên Chúa,
Con Dâng Ngài Lời Đáp Lễ THANKSGIVING !
 
                                  Trần Tịnh Quang.