TỈNH THỨC (Tác giả: Sông Cửu)

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

3/22/2008 11:40:00 AM
Gravatar
Total Posts 8

Tỉnh Thức (Tác giả: Sông Cửu)

Tỉnh Thức

“Mừng Phục Sinh 2008
HT TL VN Pacific Beach”
 

Tôi về miền biển cả
Ca mừng Chúa Phục Sinh
Nghe câu chuyện thủy chung
Đôi uyên ương viễn xứ
Họ hẹn biển thề non
Thề đồng sanh đồng tử
Cùng nhau vác "Thập Tự"
Theo Chúa truyền Phúc Âm

Họ nhẫn nhục âm thầm
Qua suối sâu rừng thẳm
Tận hang cùng ngõ hẻm
Cất tiếng gọi Yêu Thương !
Lời hát nàng ngân vang
Tiếng sáo chàng thảnh thót
Chim muông khắp non ngàn
Lượn quanh hòa giọng  hót
 
Bỗng một hôm quỷ ác
Giả Thiên Sứ lộng hành
Chúng hung ác bạo tàn
Biến nàng thành chim Nhạn
Lũ qủi cười ngạo mạn
Bảo tôn gã là thần
Nó sẽ biến thế gian
Thành "Thiên đàng hạnh phúc"...?
Chàng cắn răng quay mặt
Chim chóc bay về rừng
Đêm trường Nhạn kêu sương
Chối từ  thờ phượng qủi ...

                *

Linh hồn như ngọc qúy
Ơn Thượng Đế tạo thành
Tỉnh thức đừng mộng mị
Bán mình cho Sa-tăng !

Bờ biển Tây Thái Bình Dương.
2008
Sông Cửu