DÒNG SÔNG THIÊNG - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

9/15/2016 1:17:38 PM
Gravatar
Total Posts 27

DÒNG SÔNG THIÊNG - Sông Cửu

DÒNG SÔNG THIÊNG
 
Dòng sông bắt nguồn từ núi
vòng vèo qua đồi xuống suối
ngày đêm nhẫn nại tuôn chảy
đi tìm đại dương…
Dòng sông thiêng 
mấy ngàn năm tuổi
lầm lũi bỏ lại hết sau lưng
chiến tranh… hòa bình
nhục vinh quyền lực
giành giựt … nhiễu nhương…
dòng sông chở đau thương
âm thầm khiêm nhường chảy xiết…
không gào thét vui buồn 
điên cuồng như biển!
Tuy nhiên
người có lúc sông cũng có khúc:
thượng nguồn mát lạnh trong lành
khúc giữa bốc mùi hôi tanh kinh khủng
cuối sông nước nóng bỏng da…
 
Nghe kể ngày xưa Chúa Jesus đi qua
chỉ dòng sông thiêng làm ẩn dụ
phán dạy các môn đồ:
 “Thà lạnh – thà nóng…
hâm hẩm không dùng được”
 
Phước cho tôi, phước cho anh
cho quê hương dân tộc
cho cuối đất cùng trời
nên biết nóng - biết lạnh
không hâm hẩm – tâm địa nửa vời…

Sông Cửu