NGƯỜI GIEO HẠT - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

11/23/2014 10:38:41 PM
Gravatar
Total Posts 27

NGƯỜI GIEO HẠT - Sông Cửu

NGƯỜI GIEO HẠT.
 

Cảm xúc qua TK- Ga-la-ti 5:22”

 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Chúc mừng người gieo hạt
Trên ruộng đồng bát ngát...
Cất tiếng hát vào mùa
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Hãy chọn hạt giống tốt
Cho mùa lúa vàng đồng
Thỏa lòng công thu hoạch
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Chọn vùng đất trừu mật
Mà rắc hạt đều tay
Đừng gieo trên sỏi cát…
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Chung sức dọn cỏ sạch
Nguyện cầu thu hoạch nhiều
Chúa thưởng đều công sức
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Cầu xin Cha dẫn dắt
Người gieo hạt Tin Lành
Trổ hoa đầy trên đất...
 
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Lời Chúa như nguồn nước
Cho kẻ tưới – người trồng
Dọc theo dòng suối mát
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Gặp đá đừng rải hạt
Chớ vội cắt cỏ lùn
Ruộng trần gian... muôn mặt...
 
Nói là gieo
Nghe là gặt
Nguyền xin Chúa tiếp sức
Mặc sắc phục Thánh Linh
Cho đoàn người gieo hạt:
 
“Kết chặt Tình Yêu Thương
Trung Tín đi mở đường
Vui mừng trong Cứu Chuộc
Nhịn nhục và nhân từ
Tiết độ sống Mềm mại 
Trong Chúa luôn Bình an.”
A-men!
 
San Diego – 25/10/2014
Sông Cửu