TỪ GHẾT-SÊ-MA-NÊ ĐẾN GÔ-GÔ-THA - Lai Thế

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

4/18/2014 6:46:40 PM
Gravatar
Total Posts 27

TỪ GHẾT-SÊ-MA-NÊ ĐẾN GÔ-GÔ-THA - Lai Thế LVT

TỪ GHẾT-SÊ-MA-NÊ ĐẾN GÔ-GÔ-THA

(Lai Thế - Lê Văn Thái)

 

Nhớ đêm xưa Ghết-sê-ma-nê vắng vẻ,

Chúa một mình lặng lẽ bước cô đơn;

Các môn đồ của Chúa ngủ hết trơn,

Đâu biết được Thầy mình đang suy nghĩ.

 

Trong đêm vắng cả hồn, thân, thần trí

Ngài nguyện cầu giao cảm với Chúa Cha.

Giọt mồ hôi hòa lẫn giọt máu sa

Nhỏ từng giọt xuống thân Ngài đỏ máu.

 

Tình cảnh ấy có ai nào hiểu thấu,

Đã có ai thân đổ máu vì Ngài?

Hồi ức xưa hiển hiện chẳng hề phai,

Cả hiện tại, tương lai, và quá khứ.

 

Nhớ đêm xưa, đêm nay lòng tư lự,

Trí nghĩ suy thật sự biết ơn Ngài.

Chúa hy sinh chịu chết bởi vì ai?

Vì nhân thế, vì tôi, anh nữa đấy!

 

Tình yêu Chúa vượt ngàn mây dường ấy,

Thành tín Ngài cao ngất bấy trời xanh.

Vì tội tôi thân Chúa phải cam đành

Trên thập giá tim tan tành máu đổ.

 

Tay chân Chúa bị đóng đinh từng lỗ,

Bên hông Ngài suối huyết đổ tràn tuôn,

Mão bằng gai Chúa đội thật đau buồn,

Hai vai gánh cả ngàn muôn tội lỗi.

 

Gô-gô-tha trời đang trưa bỗng tối,

Các môn đồ của Chúa vội lìa xa;

Giờ một mình Ngài còn chỉ Chúa Cha,

Đau đớn quá bài thương ca Ngài chịu.

 

Giờ đã điểm gánh Ngài mang nặng trĩu.

“Đã xong rồi, mọi sự” Chúa tắt hơi.

Vũ trụ xoay chuyển động cả đất trời,

Bức màn thánh tách rời làm hai mảnh.

 

Mồ mã mở cùng với thây các thánh

Đã qua đời giờ sống lại hiển vinh.

Điều xảy ra ứng nghiệm với Thánh Kinh,

Vượt phần mộ Chúa phục sinh đắc thắng.

 

Cảm tạ Chúa chúng con người hạ đẳng,

Được Ngài yêu bao gánh nặng Chúa mang.

Vì thế gian Chúa lìa bỏ Thiên đàng,

Yêu nhân loại Ngài đành cam giáng hạ.

 

Mùa Thương Khó xin dâng lời cảm tạ,

Biết ơn Ngài, xin dâng cả hồn linh;

Dặm đường cong trên thiên lộ lịch trình,

Vẫn trung tín, vững tin và theo Chúa.