TRÁI TIM PHỤNG THỜ (Tác giả: Sông Cửu)

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

3/3/2008 11:25:59 PM
Gravatar
Total Posts 8

TRÁI TIM PHỤNG THỜ

Trái Tim Phụng Thờ

 
 “Tạ ơn Chúa kính yêu
Chào mừng Hội Thánh Tin Lành VN
Pacific Beach”
SC
 
 
Khi tiếng nhạc hão huyền tan biến
Vọng biển trời gió lặng sóng yên
Lòng con lắng đọng hồn nhiên
Xin dâng lên Chúa nỗi niềm khát khao !
 
Một lời hát hơn ngàn bài hát
Mang dâng Cha hết cả tấm lòng
Lời ca trung tín sắc son
Đẹp lòng Chúa. Vững lòng con. Tuyệt vời!
 
Tiếng tim đập đầu đời bởi Chúa
Trái vào mùa dâng Cứu Chúa Cha
Thương người Chúa gánh tội người
Yêu Jésus, ngợi Chúa trọn đời tiếng ca. . .
 
Chúa là Vua muôn vua cao cả
Đấng Cha hiền! Tạo Hóa chí tôn
Trăng còn khi khuyết khi tròn
Lòng con yêu Chúa chẳng sờn không phai!
 
                         *
 
Tim con còn đập bao ngày
Xin nguyền theo Chúa chẳng nài gian lao
Bầu trời có bấy vì sao
Lòng con yêu Chúa gắp bao nhiêu lần!
 
 

Sông Cửu