GIÓ và LỬA - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

7/13/2011 1:58:12 AM
Gravatar
Total Posts 27

GIÓ và LỬA - Sông Cửu

GIÓ và LỬA (1)
 
 
“Cảm nhận qua bài giảng luận về Chúa Thánh Linh của Mục Sư Lê Văn Thái”
Sông Cửu
 
 
 
 
Từng cao gió nổi ào ào
Xôn xao Lưỡi Lửa ngự vào đền thiên
 
 
Vang rền “tiếng lạ” rao truyền
Lời môn đồ Chúa mọi miền đều nghe
 
 
Thánh Linh; Gíó - Lửa ngự về
Tin Lành Cứu Thế trọn bề niềm tin
 
 
Lời Chúa sức mới hiển vinh
Khuyên răn an ủi thâm tình bên ta
 
 
Khắc ghi Lẽ Thật ơn Cha
Vượt qua cám dỗ phong ba thế đời
 
 
Chắp tay ngửa mặt lên trời
Cầu xin Lửa Thánh rạng ngời trong con.
 
 
Sông Cửu
 
___________________________________
 
 
 
(1) Có 6 biểu hiện về Chúa Thánh Linh trong Kinh Thánh:
Chim Bồ Câu. Nước. Lửa. Gió. Rượu và Dầu.
Đặc biệt trong lễ Ngũ Tuần đầu tiên Thánh Linh biểu hiện qua Gió và Lửa.