TÓC KIA DÙ CÓ BẠC MÀU - Tạ Hoàng Cù

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

4/19/2010 10:26:18 PM
Gravatar
Total Posts 27

TÓC KIA DÙ CÓ BẠC MÀU - Tạ Hoàng Cù

 TÓC KIA DÙ CÓ BẠC MÀU

Duyên trăm năm nặng nợ,

Tình trọn kiếp còn vương.

Sợi tơ hồng Nguyệt lão khéo xe duyên,

Yêu ngày đó giờ thành thân phu phụ.

 

Khúc Phượng cầu nàng Văn quân-Tư Mã,

Cầu sông Ngân ả Chức với chàng Ngưu.

Bến sông Tương không còn đợi đò chiều,

Duyên cầm sắt một tình yêu mãi mãi.

 

 Ba vạn đêm kể từ nay còn lại,

Vượt gió sóng cồn vững tay lái tiến lên.

Đỉnh vinh quang ở quyết chí sức bền,

Bờ hạnh phúc là cuộc tình trọn vẹn.

 

Gẫm ngày xưa đôi trai tài gái lịch,

Gương thủy chung son sắt biết bao là.

Trăm năm bia đá phôi pha,

Ngàn năm bia miệng vẫn là còn nguyên.

 

Chúc hai con bền duyên hạnh phúc,

Cuộc trăm năm chung sức cùng nhau.

Tóc kia dù có bạc màu,

Nặng lòng nghĩa vợ ý sâu tình chồng.

 

Tạ Hoàng Cù

Tặng hai con Huỳnh Phi Khôi – Phạm Thị Kim Cương

-          Nhân ngày Thành Hôn 11/04/2010