ĐẤNG BẠN VÀNG - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

11/6/2013 4:27:05 PM
Gravatar
Total Posts 27

ĐẤNG BẠN VÀNG - Sông Cửu

Đấng Bạn Vàng!
 
“Mến tặng quý vị  cao niên trong Chúa ”
 Sông Cửu
 
 
Cây trên rừng sống hơn trăm tuổi
Có suối nguồn làm bạn tháng năm
Đêm vui cùng ánh sao, trăng
Ngày bên nắng ấm, trời xanh mây ngàn.
 
Chim từng đàn tung tăng vạn dặm
Thắm đậm tình vỗ cánh tung bay
Trời cao đất rộng sông dài
Rừng cây xây tổ sum vầy ấm êm

Sao phận người  “bảy mươi - 
rất hiếm”
Bạn tìm đâu... 
bầu bạn sớm hôm?!
Trẻ trung vui vẻ tưng bừng
Già yếu lạnh lùng sớm tối cô đơn!

Đêm thao thức chặp chờn tỉnh giấc
Lật sử xanh tìm gặp đệ huynh
Gương soi bằng hữu vẹn tình
Lưu-Bình, Dương-Lễ thời mình 
còn chăng?!
                   *
Xin bạn hãy bình tâm vững bước
Giữ niềm tin vượt  kịp thời gian

Theo Giê-xu Đấng Bạn Vàng
Bình an -  chung thủy sẵn sàng vì ta...

Chúa là Bạn – Chúa là CHA
Ta yêu Chúa – Chúa yêu ta vững bền!
 
Sông Cửu