BÀI THƠ NHỚ NỘI - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

3/13/2012 3:41:46 AM
Gravatar
Total Posts 27

BÀI THƠ NHỚ NỘI - Sông Cửu

 BÀI THƠ NHỚ NỘI

 
Tặng các cháu mầm non của Chúa
SC


Khi đàn bò nhởn nhơ đồng cỏ
Mùa hẹn hò con Sáo véo von
Chim Khách gọi líu lo trước ngõ
Nội ra vườn tỉa gốc trầu lươn.

Khi vườn cà sau nhà bông trổ
Tim tím xanh quanh nụ trái non
Con trèo bắt chim sâu trong tổ
Bị nội rầy: "Để nó lớn khôn"...

Đêm đêm nội gọi con bảo nhỏ
"Đọc bà nghe một một đoạn Thánh Kinh"
Giữa mùa xuân nội thường nhắc nhở
Hãy dọn lòng mừng Chúa Phục Sinh!

Nội ơi! Năm nay ở quê mình
Nội muốn nghe Thánh Kinh ai đọc?
Bên nầy Tết con đi hái lộc
Hiệp nguyện cầu đất nước bình an...

*

Thương tóc nội quyện màu năm tháng
Nhuộm thời gian bạc trắng nắng mưa
Dáng thân gầy sớm trưa mong ngóng
Đợi con cháu mỏi mòn ...
Thương nội quá! Nội ơi!


Sông Cửu