2010 Weekly Video Sermons

     
  File Name Modified
Download 01. Xuất Ê-díp-tô Ký 40.1-8 NĂM MỚI - ĐỀN THỜ MỚI (Mục Sư Lê Văn Thái).wmv 1/17/2010 3:06:04 PM
Download 02. II Các Vua 5.1-27 NĂM MỚI - TƯ DUY MỚI.wmv 1/15/2010 2:45:18 AM
Download 03. II Các Vua 2.19-22 CHỮA LÀNH.wmv 1/22/2010 3:14:14 PM
Download 04. II Các Vua 4.1-7 NAN ĐỀ & GIẢI PHÁP.wmv 1/28/2010 7:55:31 PM
Download 05. II Các Vua 6.8-23 THẤY.wmv 2/9/2010 12:59:30 AM
Download 06. Sáng Thế Ký 2.18-25 ĐỊNH CHẾ HÔN NHÂN.wmv 2/13/2010 11:55:28 AM
Download 07. Nhã Ca 2.10-13 MÙA XUÂN CỦA TÌNH YÊU.wmv 2/19/2010 12:41:38 AM
Download 08. Nhã Ca 6.10 VẺ ĐẸP CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.wmv 2/26/2010 1:18:28 AM
Download 09. Sáng Thế Ký 1.26-31 Ý NGHĨA CỦA KIẾP NGƯỜI.wmv 3/4/2010 8:05:25 PM
Download 10. Nhã Ca 4.6 ĐẤNG YÊU THƯƠNG.wmv 3/10/2010 2:54:08 AM
Download 11. Giô-suê 4.1-9, 19-24 NHỮNG HÒN ĐÁ KỶ NIỆM - MS Trương Văn Sáng - LỄ CẢM TẠ 2 NĂM THÀNH LẬP HT.wmv 3/22/2010 10:07:41 PM
Download 12. I Tê-sa-lô-ni-ca 1.5 TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM.wmv 3/30/2010 12:36:44 AM
Download 13. Giăng 12.12-19 ĐOÀN NGƯỜI NGHINH ĐÓN CHÚA.wmv 4/2/2010 2:27:53 PM
Download 13-. Lu-ca 23.33-49 GÔ-GÔ-THA - Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thống Khổ.wmv 4/7/2010 9:18:00 PM
Download 14. Khải Huyền 1.12-18 TA LÀ ĐẤNG SỐNG (MS Nguyễn M Hải) - Mừng Chúa Phục Sinh.wmv 4/9/2010 8:04:11 PM
Download 15. Giô-na 1 ĐÀO NHIỆM.wmv 4/18/2010 2:41:22 AM
Download 16. Giô-na 2 ĂN NĂN.wmv 4/25/2010 3:49:30 PM
Download 17. Giô-na 3 VÂNG PHỤC.wmv 4/30/2010 3:44:34 AM
Download 18. Giô-na 4 GIẬN DỖI.wmv 5/6/2010 11:59:43 PM
19 object(s)